Dodol Ketan Hitam Medium ,..

Rp 67,000
Stok 5 pcs
KOTA ADM JAKARTA SELATAN

Dodol Durian + Ketan Hita,..

Rp 67,000
Stok 5 pcs
KOTA ADM JAKARTA SELATAN

Dodol Original Medium Siz,..

Rp 67,000
Stok 5 pcs
KOTA ADM JAKARTA SELATAN

Dodol Roll Gulungan Ketan,..

Rp 23,000
Stok 10 pcs
KOTA ADM JAKARTA SELATAN

Dodol Roll Gulungan Duria,..

Rp 23,000
Stok 10 pcs
KOTA ADM JAKARTA SELATAN

Dodol Roll Gulungan Origi,..

Rp 23,000
Stok 10 pcs
KOTA ADM JAKARTA SELATAN

Mochi Bulat Tepung Mix

Rp 25,000
Stok 30 pcs
KOTA BOGOR

Mochi Bulat Wijen Mix

Rp 28,000
Stok 20 pcs
KOTA BOGOR

Mochi Roll Wijen Pandan

Rp 37,500
Stok 10 pcs
KOTA BOGOR

Mochi Roll Wijen Keju

Rp 37,500
Stok 10 pcs
KOTA BOGOR

Sambal Bawang Putih

Rp 29,000
Stok 50 pcs
KOTA BEKASI

Sambal Bawang Merah

Rp 29,000
Stok 50 pcs
KOTA BEKASI

Sambal Jeruk Limo

Rp 29,000
Stok 50 pcs
KOTA BEKASI

Sambal Terasi Udang

Rp 29,000
Stok 50 pcs
KOTA BEKASI

Sambal Andaliman

Rp 29,000
Stok 50 pcs
KOTA BEKASI

Sambal Cumi Asin

Rp 34,000
Stok 50 pcs
KOTA BEKASI

Sambal Ikan Asin Jambal

Rp 34,000
Stok 50 pcs
KOTA BEKASI

Orek Tempe Teri Kacang

Rp 29,000
Stok 30 pcs
KOTA BEKASI

Orek Tempe Udang Rebon

Rp 29,000
Stok 30 pcs
KOTA BEKASI

Orek Tempe Teri Daun Jeru,..

Rp 29,000
Stok 30 pcs
KOTA BEKASI